Rechtstreeks naar de fysiotherapeut

Sinds 2006 heeft u geen verwijsbriefje van een arts meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk kunt u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u 'direct' bij de specialist in beweging terecht, zodat u weer 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat eerst wordt vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunt u bijvoorbeeld doorgestuurd worden naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan deze, of een van de collega's, in overleg met u aan de slag.

Dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, des te sneller u herstelt.

Wij zijn aangesloten bij alle Nederlandse zorgverzekeraars.